School of modern astrophysics (SOMA-2014)

Scoresheet

Class [weight]
Demekhov [2]
Revnivtsev [4]
Beskin [2]
Dieckmann [4]
Poutanen [2]
Talk [3]
Total
Lev Arzamasskiy
4
2
4
4
2
1
47
Mikhail Garasyov
2
3
4
4
0
1
43
Anna Chashkina
0
3
2
4
3
0
38
Pavel Abolmasov
0
2
2
4
3
0
34
Andrey Semena
0
2
3
4
0
0
30
Anton Biryukov
0
3
1
2
1
1
27
Tatiana Morozova
0
3
2
1
2
1
27
Galina Motorina
0
3
2
2
1
0
26
Kirill Lezhnin
0
0
3
4
0
1
25
Georgiy Khorunzhev
0
3
2
1
1
0
22
Alexandra Veledina
0
3
0
0
3
1
21
Victoria Yankelevich
2
2
0
2
0
0
20
Devraj Pawar
0
2
0
2
0
1
19
Pavel Minaev
0
3
0
1
0
0
16
Vitaliy Kim
0
3
1
0
0
0
14
Stanislav Kelvich
0
0
0
3
0
0
12
Tatyana Zimnyakova
0
0
0
3
0
0
12
Vladimir Adarchenko
0
0
3
0
0
1
9
Can Gungor
0
2
0
0
0
0
8
Gaurava Kumar Jaisawal
0
2
0
0
0
0
8
Leonid Ledentsov
0
0
0
2
0
0
8
Ivan Sivkov-Enin
0
0
0
2
0
0
8
Elena Mazaeva
0
0
0
1
0
0
4
Vitaly Vorotnikov
0
0
0
1
0
0
4
Farruh Atamurotov
0
0
0
0
0
1
3
Tanmoy Chattopadhyay
0
0
0
0
0
1
3
Eugene Vasiliev
0
0
0
0
0
1
3
Vitalii Vertogradov
0
0
0
0
0
1
3
Oleg Goglichidze
0
0
0
0
0
0
0
Zsolt Keszthelyi
0
0
0
0
0
0
0
Dmitry Kolotkov
0
0
0
0
0
0
0
Vasilisa Nikiforova
0
0
0
0
0
0
0
Alessandro Parisi
0
0
0
0
0
0
0
Arpine Piloyan
0
0
0
0
0
0
0
Muhammed Mirac Serim
0
0
0
0
0
0
0
Le Duc Thong
0
0
0
0
0
0
0